Visie en missie verder uitgelegd

 

De rol van de vrouw in de Indiase cultuur is complex. Cultureel gezien heeft zij vier rollen, die van dochter, echtgenote, huisvrouw en moeder. Een duidelijk gedefinieerde rol zou je denken.

Met de ontwikkelingen in de huidige Indiase maatschappij ‘groeit’ het meisje/de vrouw ook en kan dit leiden tot ingewikkelde en complexe levenssituaties. Cultureel gezien wil de ouder namelijk nog steeds dat de dochter thuis blijft, thuis werkt en pas het huis verlaat wanneer ze trouwt.

Daarnaast leidt ‘het vrouw zijn’ ook vaak tot discriminatie. Vrouwen en meisjes mogen niet naar school, mogen niet werken of worden gediscrimineerd omdat ze simpelweg uit een lage casten komen.

Door vrouwen en meisjes de kans te geven; ze de mogelijkheid geven een goede opleiding te volgen en dus te leren lezen en schrijven, ze een beroep te leren, te ondersteunen bij het opzetten van een bedrijfje, wordt er bijgedragen aan de verdere ontwikkeling (empowerment) van de vrouw in India.

Met educatie wordt de vicieuze cirkel van armoede en financiële afhankelijkheid van haar familie doorbroken en heeft zij een betere kans in de Indiase maatschappij. De hieruit voortvloeiende financiële middelen stelt vrouwen in staat de leefsituatie van hun gezin te verbeteren. Ze brengen geld binnen en krijgen daardoor een stem cq. invloed.

De Bernadette van Gelder Stichting heeft tot doel het werven van fondsen ten behoeve van lokale Indiase ‘grassroot’ organisaties die zich inzetten voor ‘women empowerment’ in India. De Stichting legt hierbij de focus op educatie.

Het effect van onderwijs op meisjes is enorm en borgt menselijke waarden. Het vormt de basis voor leren en kritisch denken. Onderwijs biedt ook vaardigheden voor meisjes om zelfstandig te worden en biedt hen meer kansen. Naar de toekomst kijkend geeft het onderwijs hen ook de kennis om gezondheidsproblemen te beheersen. Het beschikken over kennis is cruciaal om levens te redden en te beschermen. (vertaling uit: - Report on girl’s education in India, March 2012, www.jolkonda.com)

Er is een bewuste keuze voor grassroot organisaties gemaakt omdat de Bernadette van Gelder Stichting een duidelijke en transparante financiële relatie wenst met het gekozen doel. Daarnaast vindt de Stichting het belangrijk om ook direct resultaat te kunnen zien van haar inspanningen en de bijdragen van haar donateurs.