Doelbestemming en ambities

 

India is groot en er is (helaas) veel te doen. De Bernadette van Gelder Stichting heeft niet de illusie alles en iedereen te kunnen helpen.

De Stichting wil zich verbinden aan lokale stichtingen in India. Samen wordt er bepaald wat de beste manier van hulp is en welke projecten daarvoor in aanmerking komen. De locale stichting dient transparant en ‘accountable’ te zijn door bijvoorbeeld publicatie van haar jaarcijfers en bestuursverslag. Eventuele certificering of keurmerk van overheid en/of erkende NGO-koepelorganisatie zullen in de selectie worden meegewogen.

Na twee jaar zullen de gekozen projecten geëvalueerd c.q. ‘herzien’ worden. Dit kan betekenen dat binnen het bestaande doel naar een nieuw project uitgekeken gaat worden.

Voor de eerste twee jaar is één van de mogelijke samenwerkingspartijen de Sambhali Trust uit Jodhpur. Deze NGO is geregistreerd bij GuideStarIndia en heeft als belangrijkste doelstellingen:

  1. Het bevorderen van eigenwaarde, economische onafhankelijkheid en ontwikkeling van educatieve, beroeps- en sociale vaardigheden
  2. Focus op benadeelde vrouwen en meisjes in de Rajasthani samenleving, met name in en rond Jodphur en meer specifiek vrouwen in de Dalit gemeenschappen, die drie niveaus van discriminatie op basis van hun kaste ervaren, hun economische situatie en hun geslacht

Gedurende de eerste twee jaar heeft de Bernadette van Gelder Stichting zich tot doel gesteld om aan tenminste 8 meisjes in India een studiebeurs te verstrekken en op die manier toegang te geven tot goede educatie.

Medio januari 2018 bezoekt een afvaardiging van het stichtingsbestuur de Sambhali Trust om te komen tot afspraken ten aanzien van deze studiebeurzen en een of meerdere projecten. Belangrijke voorwaarden voor de financiële steun van de Stichting zijn dat Sambhali de operationele verantwoordelijkheid voor haar rekening neemt en daarover transparant rapporteert.